کانادا به عنوان نخستین کشور جهان واکسن کرونای جانسون و جانسون را بطورکامل تائید کرد

کانادا به عنوان نخستین کشور در جهان، روز چهارشنبه واکسن کرونای تک‌دوزی جانسون و جانسون را به صورت کامل تائید کرد. این واکسن پیشتر مجوز مصرف اورژانسی کانادا را دریافت کرده بود

کانادا در ماه سپتامبر دو واکسن کرونای مودرنا و فایزر-بیونتک را به صورت کامل تائید کرده بود

فراپژوهش