با هدف تشویق کودکان به تزریق واکسن کرونا/پسر ۹ ساله نخست‌وزیر اسرائیل واکسن زد

نفتالی بنت نخست‌وزیر اسرائیل در اقدامی با هدف تشویق کودکان به تزریق واکسن کرونا، دیوید پسر ۹ ساله خود را برای تزریق واکسن همراهی کرد

واکسیناسیون کرونای گسترده کودکان ۵ تا ۱۱ سال در اسرائیل روز سه‌شنبه با واکسن فایزر-بیونتک آغاز شد

اسرائیل امیدوار است با واکسیناسیون این گروه سنی، جلوی گسترش شیوع ویروس کرونا در مدارس را بگیرد و به ایمنی جمعی نزدیکتر شود

فراپژوهش