واکسن کرونای ساخت ترکیه درخواست مجوز مصرف اورژانسی کرد

وزیر بهداشت ترکیه روز پنجشنبه گفت که واکسن کرونای ساخت این کشور به نام ترکووک (Turkovac) درخواست مجوز مصرف اورژانسی خود را ارائه کرده است و امیدواریم که این واکسن تا پایان امسال برای مصرف در دسترس قرار بگیرد

فخرالدین کوجا افزود: کار روی واکسن ترکووک رو به پایان است و مطالعه بالینی فاز سوم این واکسن بطورکامل توسط ترکیه انجام شده است

درخواست مجوز مصرف اورژانسی واکسن ترکووک توسط آژانس دارو و تجهیزات پزشکی ترکیه (TITCK) بررسی خواهد شد

فراپژوهش