نظامی برای شناسایی واریانت‌ها نداریم/نمی‌دانیم واریانت اُمیکرون وارد ایران شده یا خیر

حمید سوری اپیدمیولوژیست و رئیس کارگروه پیشگیری و بهداشت ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: متاسفانه در کشور ما چون نظام مراقبت سکوئنسینگ برای شناسایی واریانت‌ها وجود ندارد، هم‌اکنون نمی‌دانیم که واریانت اُمیکرون وارد کشور ما هم شده است یا خیر؟ آنچه که مسلم است این است که تابحال موردی در کشور ما مشاهده نشده است اما گزارشات نشان می‌دهد فردی مبتلا به این نوع جهش از کرونا در بلژیک شناسایی شده است که از ترکیه به مصر و از مصر به بلژیک سفر کرده است. پس این احتمال وجود دارد که واریانت اُمیکرون در کشورهای همسایه ما هم وجود داشته باشد و ممکن است به کشور ما هم وارد شده باشد و یا اگر هوشیاری کافی نداشته باشیم، وارد کشور شود. باید بر نمونه‌های مشکوک که از نقاط پرخطر به کشور سفر داشته‌اند، مطالعات مولکولی سکوئنسینگ انجام دهیم تا نسبت به نوع واریانت مطلع شویم

فراپژوهش