احتمال ورود واریانت اُمیکرون به ایران تا دو ماه آینده/شاید از امارات وارد ایران شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز گفت: اگر همانگونه که واریانت دلتا وارد کشور شد، واریانت اُمیکرون نیز وارد کشور شود، پیش‌بینی می‌شود در یک تا دو ماه آینده این واریانت جدید ویروس کرونا نیز وارد کشور شود

فرهاد ابول‌نژادیان با بیان اینکه برخی کشورها مرزهای خود را به روی کشورهای جنوب آفریقا بسته‌اند، افزود: در ایران هیچ پرواز مستقیمی به این کشورها نداریم اما با توجه به اینکه کشور امارات متحده عربی و برخی کشورهای دیگر به این کشورها پرواز دارند، نگرانی داریم از این طریق آلودگی ایجاد شود

فراپژوهش