برای ۵۰ روز آینده ذخیره واکسن کرونا داریم

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز گفت: اکنون همه انواع واکسن کرونا در کشور موجود است و ذخیره ۵۰ روز آینده را هم داریم

کمال حیدری افزود: در زمینه رعایت پروتکل‌های بهداشتی وضعیت چندان خوبی نداریم و حدود ۴۷/۶% رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی است که نگران‌کننده است

پیشتر نیز بهرام عین‌اللهی گفته بود: با توجه به برآورد نیاز کشور، اولویت ما واکسن‌های تولید داخل است چون دیگر واردات واکسن کرونا نخواهیم داشت و عمدتا متکی به تولید داخلی خواهیم بود

فراپژوهش