موافقت کمیته علمی کرونا با تزریق دوز سوم واکسن برای افراد بالاتر از ۱۸ سال

 

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا از موافقت این کمیته با تزریق دوز سوم واکسن کرونا برای افراد بالاتر از ۱۸ سال در کشور خبر داد و گفت: تمامی اعضای کمیته علمی کشوری کرونا در جلسه امروز خود بر تزریق دوز سوم واکسن کرونا برای افراد بالاتر از ۱۸ سال در کشور تاکید کردند و چگونگی انجام و زمان‌بندی این کار توسط معاونت بهداشت وزارت بهداشت و مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر این وزارتخانه، اطلاع‌رسانی خواهد شد

حمیدرضا جماعتی افزود: تاکنون حدود ۸۵% از جمعیت هدف برای واکسیناسیون، دوز اول و حدود ۷۰% نیز دوز دوم واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند. افرادی که واکسن نمی‌زنند باعث افزایش ویروس در گردش در جامعه می‌شوند و موج اپیدمی‌ها، پاندمی‌ها و موج‌های کرونا از افراد غیرواکسینه ایجاد می‌شود

فراپژوهش