هنوز قابلیت انتقال و شدت بیماری ناشی از واریانت اُمیکرون مشخص نیست

سازمان جهانی بهداشت (WHO) جدیدترین اطلاعات خود از واریانت جدید ویروس کرونا به نام اُمیکرون را اعلام کرد

قابلیت انتقال: هنوز مشخص نیست که آیا واریانت اُمیکرون نسبت به سایر واریانت‌ها از جمله دلتا، قابلیت انتقال بیشتری دارد یا خیر. تعداد افراد با تست مثبت مبتلا به این واریانت در آفریقای جنوبی در حال افزایش است اما اپیدمیولوژیست‌ها در حال انجام مطالعاتی هستند تا بفهمند آیا این افزایش تعداد مبتلایان ناشی از اُمیکرون است یا عوامل دیگر

شدت بیماری: هنوز مشخص نیست که آیا واریانت اُمیکرون نسبت به دیگر واریانت‌ها از جمله دلتا، باعث ایجاد بیماری شدید می‌شود یا خیر. براساس داده‌های مقدماتی حدس زده می‌شود که میزان بستری در آفریقای جنوبی رو به افزایش است اما این افزایش ممکن است به دلیل افزایش مجموع تعداد افراد مبتلا باشد و ارتباط خاصی با واریانت اُمیکرون نداشته باشد. هنوز اطلاعاتی درباره اینکه علائم مرتبط با اُمیکرون متفاوت از علائم دیگر واریانت‌ها است. فهم بهتر درباره شدت واریانت اُمیکرون، نیاز به گذشت چند روز تا چند هفته دارد

فراپژوهش