قابلیت تغییر پاستوکووک پلاس برای مقابله با اُمیکرون/۲ تا ۵ ماه زمان نیاز است

رئیس انستیتو پاستور ایران گفت: با شیوع واریانت‌های جدید ویروس کرونا توانایی تشخیص جهش در دنیا بیشتر خواهد شد و اگر هم نیاز به تغییر واکسن‌ها باشد در جهت تقابل و ایجاد آمادگی برای پوشش جهش‌های جدید، اقدام خواهد شد

علیرضا بیگلری افزود: دوز یادآور واکسن پاستوکووک به نام پاستوکووک پلاس گونه‌ای طراحی شده است که بتواند به راحتی قابلیت تغییر داشته باشد که با دو جهش دیگر هم بتواند سازگار باشد. با توجه به طراحی واکسن‌ها این تغییر ممکن است از ۲ تا ۵ ماه به طول انجامد و در این بازه زمانی تغییر واکسن جهت پوشش جهش‌های جدید ممکن خواهد بود

فراپژوهش