ٱمیکرون بیخ گوش ایران؛ امارات متحده عربی نخستین مورد از واریانت جدید کرونا را گزارش کرد

امارات متحده عربی روز چهارشنبه شناسایی نخستین مورد از واریانت اُمیکرون را در این کشور تائید کرد

وزارت بهداشت و پیشگیری این کشور اعلام کرد که این واریانت در یک زن آفریقایی که از کشوری در آفریقا به امارات آمده بود، تشخیص داده شده است

این زن هیچ علائمی را نشان نداده اما وضعیت او تحت نظر است

وزارت بهداشت و پیشگیری امارات بار دیگر بر اهمیت تزریق واکسن کرونا و تزریق دوز تقویتی به منظور بالا بردن سطح ایمنی و حفاظت در برابر علائم شدید و مرگ ناشی از کرونا تاکید کرد

پیشتر نیز نخستین مورد از واریانت اُمیکرون در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در عربستان سعودی گزارش شده بود

فراپژوهش