اشتباهی استراتژیک به نام دلخوشی صرف به واکسیناسیون

درحالی‌که همه از پایین آمدن آمار کرونا در کشور خوشحال هستند و حتی پایتخت کشور هم پس از ماه‌ها آبی شده است اما معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وضعیت رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی کرونا در کشور را قرمز و بحرانی عنوان کرد

محسن فرهادی افزود: براساس گزارشی که امروز یکشنبه به ستاد ملی مقابله با کرونا ارسال شد، در استان‌های بزرگ و کوچک ۳۹% تا ۴۵% شیوه‌نامه‌های بهداشتی رعایت می‌شود. این رصد در بازه زمانی ۳ تا ۱۰ آذر ماه صورت گرفته است

در همین حال آمار حاکی از افزایش چشمگیر شکایت از مدارس به دلیل بی‌توجهی به پروتکل‌های ضدکرونا است بطوریکه طی ۳ تا ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۰، مدارس پس از نانوایی‌ها و اماکن مسکونی بیشترین شکایات را در این زمینه به خود اختصاص دادند

فراپژوهش