سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد: شناسایی واکسن‌های کرونای تقلبی استرازنکا در ایران

سازمان جهانی بهداشت (WHO) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: واکسن کرونای تقلبی استرازنکا (نوترکیب) در ایران شناسایی شده و در اکتبر ۲۰۲۱ به WHO گزارش شده است. سازنده اصلی واکسن کرونای استرازنکا هم اعلام کرده که این واکسن شناسایی شده، تقلبی است. همچنین گزارش شده که این واکسن تقلبی در بین بیماران خارج از محدوده زنجیره تامین مجاز و خارج از برنامه‌های ایمن‌سازی مجاز در ایران بوده است

واکسن‌های تقلبی، ویال‌های مصرف‌شده‌ای هستند که به صورت غیرقانونی پر شده‌اند درحالی‌که واکسن اصلی داخل آنها دور ریخته شده است. درپوش فلزی روی نمونه‌های این واکسن‌های تقلبی شواهدی از دستکاری را نشان می‌دهند بطوریکه درپوش فلزی به منظور پر کردن مجدد ویال‌ها برداشته شده و بعدا روی ویال جایگزین شده است

شناسایی این واکسن‌های تقلبی دشوار است و ممکن است از واکسن اصلی استرازنکا قابل تشخیص نباشند بنابراین این خطر وجود دارد که آنها بطور غیرقانونی یا تصادفی وارد زنجیره تامین مجاز یا برنامه ایمن‌سازی شوند

فراپژوهش