دو سال از پاندمی کرونا گذشته، هنوز چنین مسائل ساده‌ای رعایت نمیشه

فرهاد ابول‌نژادیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز گفت: در ستاد استانی مدیریت کرونا، صحبتی دال بر اینکه گزارش ورود اتباع، هند، پاکستان و مصر به بندرگاه داشتیم، مطرح شد که قبل از مشخص شدن نتیجه تست PCR، روادید آنها صادر شده و به آنها اجازه خروج از بندرگاه به منظور حرکت به سمت فرودگاه مهرآباد و خروج از کشور داده شده بود که تذکر داده شد. این افراد از کشورهای ویژه نبودند اما باید روند اصلاح شود تا اگر افرادی از کشورهای دیگر وارد بندر شدند، تا مشخص شدن نتیجه تست در کشتی بمانند و به این افراد اجازه خروج و صدور روادید نیز صادر نشود

فراپژوهش