اجرای کامل قرنطینه هوشمند کرونا در استان تهران تا ۱۰ روز آینده

محسن منصوری استاندار تهران درباره اجرای سامانه هوشمند مدیریت کرونا گفت: سامانه هوشمند تحت عنوان امید در حقیقت سامانه رصد هوشمند، پیگیری و اعمال محدودیت‌ها است که از دیروز اجرایی شد. اعمال برخی محدودیت‌ها برای برخی خدمات برای افرادی که واکسن تزریق نکرده‌اند در این سامانه انجام خواهد شد. یک هفته تا ۱۰ روز آینده این سامانه به صورت کامل در استان تهران اجرای عملیاتی خواهد شد

فراپژوهش