واکسن اسپایکوژن کاملا مورد تائید است

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در واکنش به فیک‌نیوز منتشر شده مبنی بر اینکه "واکسن اسپایکوژن تقلبی است!" توضیح داد: تشکیک در توانمندی‌های داخلی بدون مستندات، هیچ سودی جز آب ریختن در آسیاب معاندان پیشرفت‌های ایران ندارد

حیدر محمدی افزود: واکسن اسپایکوژن طی مراحل و ضوابط قانونی تائیدیه سازمان غذا و دارو را کسب کرده است و اگر فرد یا افرادی در این خصوص ادعایی دارند و معتقدند که خارج از زنجیره این سازمان اتفاقی رخ داده است، مدارک و مستندات خود را به ما ارائه کنند

گفتنی است واکسن اسپایکوژن مبتنی بر پروتئین، محصول شرکت‌های سیناژن ایران و وکسین استرالیا است که فاز یک مطالعات بالینی آن در استرالیا و فازهای دوم و سوم در ایران انجام شد و پس از مشخص شدن نتایج مثبت مطالعات بالینی، این واکسن موفق شد مجوز مصرف اضطراری سازمان غذا و دارو را در اواسط مهر ماه امسال بگیرد. این واکسن از چند هفته قبل نیز وارد چرخه واکسیناسیون کرونا در ایران شده است

فراپژوهش