آفریقای جنوبی از اوایل 2022 تولیدکننده واکسن کرونای فایزر-بیونتک می‌شود

یک مقام مسوول در فایزر روز دوشنبه خبر داد که انستیتو بایووک آفریقای جنوبی تولید واکسن کرونای فایزر-بیونتک را پس از دریافت ماده موثره این واکسن از اروپا، در اوایل سال آینده آغاز خواهد کرد

بایووک در ماه جولای با امضای قرارداد "فیل و فینیش" واکسن فایزر-بیونتک با شرکت فایزر به یکی از معدود شرکت‌های تولیدکننده واکسن کرونا در آفریقا تبدیل شد

پاتریک ون در لو رئیس منطقه آفریقا و خاورمیانه فایزر گفت: پیش‌بینی می‌کنیم که کارخانه کیپ تاون در آفریقای جنوبی تا پایان امسال وارد زنجیره تامین شود و بایووک با دریافت مواد موثره موردنیاز از اروپا، تولید واکسن را از اوایل سال 2022 آغاز کند

فراپژوهش