داروی سوتروویمب علیه همه جهش‌های اُمیکرون موثر است

شرکت داروسازی بریتانیایی GSK روز سه‌شنبه به استناد داده‌های جدید از مطالعات بالینی فاز نهایی اعلام کرد که درمان کرونای مبتنی بر آنتی‌بادی این شرکت که به صورت مشترک با شریک آمریکایی‌اش، ویر بایوتکنولوژی توسعه یافته، علیه همه جهش‌های واریانت جدید اُمیکرون موثر است

این داده‌ها که هنوز توسط یک مجله پزشکی داوری نشده‌اند، نشان می‌دهند که داروی sotrovimab علیه همه 37 جهشی که تاکنون در پروتئین اسپایک اُمیکرون شناسایی شده‌اند، موثر است

هفته قبل نیز داده‌های پیش‌بالینی نشان دادند که این دارو علیه همه جهش‌های کلیدی واریانت اُمیکرون موثر است

فراپژوهش