پاندمی بعدی ممکن است مرگبارتر از کووید باشد

یکی از خالقان واکسن کرونای آکسفورد-استرازنکا گفت که پاندمی‌های آینده ممکن است حتی از کووید-19 هم مرگباتر باشند و به همین دلیل نباید درس‌هایی را که از پاندمی کووید-19 گرفتیم فراموش کنیم و جهان باید مطمئن شود که برای یورش ویروسی بعدی آماده خواهد بود

سارا گیلبرت که استاد واکسینولوژی در دانشگاه آکسفورد است، افزود: پیشرفت‌هایی که در راه مبارزه با پاندمی کووید-19 بدست آوردیم و دانشی را که در این زمینه کسب کردیم، نباید از دست بدهیم. ویروس کرونا آخرین ویروسی نیست که ما را تهدید می‌کند و باید برای مقابله با ویروس‌های بعدی بهتر خودمان را آماده کنیم

فراپژوهش