توصیه جدید WHO: افراد دچار مشکلات سلامتی یا دریافت‌کنندگان واکسن‌های غیرفعال شده دوز تقویتی بزنند

سازمان جهانی بهداشت (WHO) روز پنجشنبه توصیه کرد افراد که دارای نقص ایمنی هستند یا یک واکسن کرونای غیر فعال شده را دریافت کرده‌اند، باید یک دوز تقویتی را برای محافظت علیه کاهش ایمنی تزریق کنند

تا پیش از این سازمان جهانی بهداشت تاکید داشت که افزایش پوشش واکسیناسیون اولیه نسبت به تزریق دوز تقویتی در اولویت است

رئیس گروه مشورتی استراتژیک کارشناسان ایمن‌سازی سازمان جهانی بهداشت (SAGE) گفت: واکسن‌ها میزانی قوی از محافظت را علیه بیماری شدید کرونا برای دستکم 6 ماه ایجاد می‌کنند، اگرچه داده‌ها کاهش ایمنی علیه بیماری شدید در بزرگسالان مسن و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای را نشان می‌دهند. هم‌اکنون ما از نیاز به عدالت در توزیع واکسن‌ها و استفاده از دوز سوم فقط در افرادی که مشکلات سلامتی دارند یا افرادی که یک واکسن غیرفعال شده را دریافت کرده‌اند، حمایت می‌کنیم

فراپژوهش