یافته‌های مقدماتی: اُمیکرون ممکن است خطر ابتلای مجدد به کرونا را افزایش دهد

براساس یافته‌های مقدماتی یک مطالعه، نجات‌یافتگان از کرونا ممکن است از نظر ابتلای مجدد به این بیماری با واریانت اُمیکرون در خطر بالاتری نسبت به سایر واریانت‌ها قرار داشته باشند

محققان روز پنجشنبه گزارش دادند: در آفریقای جنوبی داده‌های حدود ۲/۸ میلیون نفر بررسی و مشخص شد درحالی‌که خطر ابتلا به کرونا برای بار نخست در دوران شیوع واریانت‌های بتا و دلتا در موج‌های دوم و سوم پاندمی افزایش یافت، خطر ابتلای مجدد پایین بود و تغییری نکرد اما ماه قبل و همزمان با شیوع اُمیکرون، موارد روزانه ابتلای مجدد به کرونا افزایش یافت. براین اساس خطر ابتلای مجدد نجات‌یافتگان از کرونا ممکن است سریعتر از میانگین خطر نخستین ابتلای یک فرد افزایش یابد

فراپژوهش