واکسن کرونای mRNA ایرانی در انتظار دریافت مجوز ورود به مرحله تست انسانی

مدیر شرکت درمان گستر رناپ که در زمینه ساخت یک واکسن کرونا مبتنی بر فناوری mRNA فعالیت می‌کند، گفت: نتایج مطالعات پیش‌بالینی و فنی این واکسن به سازمان غذا و دارو ارسال شده و منتظر تائید نهایی و صدور مجوز این سازمان هستیم تا مطالعات بالینی این واکسن را آغاز کنیم

وحید خدامی افزود: در طرح پیشنهادی مطالعات بالینی این واکسن، افراد واکسینه شده با هر واکسنی، افراد واکسینه نشده و حتی افرادی که سابقه ابتلا به کرونا را دارند، می‌توانند داوطلب شرکت در مطالعات بالینی این واکسن شوند. این واکسن به خوبی می‌تواند به عنوان دوز تقویتی استفاده شود

وی گفت: نتایج مطالعات پیش‌بالینی این واکسن نشان داد که با تزریق این واکسن، میزان آنتی‌بادی خنثی‌کننده بیشتری نسبت به دیگر انواع واکسن‌ها ایجاد شده و ماندگاری آنتی‌بادی نیز کاملا قابل توجه است، به این ترتیب اثربخشی بیشتری از این نوع واکسن در جلوگیری از ابتلا به کرونا مورد انتظار خواهد بود

فراپژوهش