دغدغه دوز دومی‌های واکسن استرازنکا برطرف شد

روزنامه ایران نوشت: گزارش های مردمی حکایت از این دارد افرادی که نوبت تزریق دوز دوم‌شان فرا رسیده با دو مشکل عمده مواجه شده‌اند. یکی همه مراکز تجمیعی واکسن استرازنکا نداشتند یا اینکه واکسن در همان ساعات اولیه آغاز به کار مراکز تزریق تمام می‌شد و دوم آنکه به دلیل آنکه ویال‌های واکسن استرازنکا ۱۰ دوزی است یعنی دوز دومی‌ها باید منتظر می‌ماندند تا حداقل ۱۰ نفر متقاضی دریافت واکسن به صف تزریق اضافه می‌شد تا ویال‌ها باز شوند. این موضوع موجب شده بود تا دوز دومی‌های واکسن استرازنکا از تاریخ درج شده در کارت واکسن جا بمانند یا تزریق واکسن‌شان با تاخیر مواجه شود این در حالی است که خبر واردات واکسن استرازنکا از کشورهای آلمان و هلند قطار واکسیناسیون دوز دومی‌های استرازنکا را دوباره به ریل سرعت بر‌می‌گرداند و به سردرگمی‌ها برای پیدا کردن مراکز تجمیعی دارای واکسن استرازنکا و معطلی دوز دومی‌ها پایان می‌دهد

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۰، دو محموله جدید واکسن کرونای استرازنکا شامل ۱۳۱ هزار دوز از آلمان و یک میلیون و ۸۷ هزار و ۴۰۰ دوز از هلند وارد کشور شد

فراپژوهش