کارفرمایان ارمنستانی می‌توانند کارگران واکسینه نشده را اخراج کنند

پارلمان ارمنستان روز جمعه قانونی را تائید کرد که براساس آن کارفرمایان اجازه خواهند داشت کارگرانی را که از تزریق واکسن کرونا یا ارائه نتیجه منفی تست کرونا خودداری می‌کنند، اخراج کنند

ارمنستان در بین کشورهای منطقه قفقاز یکی از پایین‌ترین نرخ‌های واکسیناسیون کرونا را دارد

تا روز ۶ دسامبر فقط حدود ۵۱۶ هزار نفر از جمعیت ۲/۹ میلیون نفری ارمنستان کاملا واکسینه شده‌اند

واکسن‌های اسپوتنیک‌وی، استرازنکا، سینووک، سینوفارم و مودرنا در ارمنستان در دسترس هستند

فراپژوهش