تلاش ارتش آمریکا برای ساخت نوع جدیدی از واکسن کرونا

محققان امیدوار هستند یک نوع واکسن جدید در حال توسعه توسط ارتش آمریکا نه فقط در برابر ویروس کرونا و واریانت‌های آنها بلکه علیه دیگر ویروس‌های تنفسی نیز محافظت ایجاد کند

این واکسن از نوع نانوذره فریتین اسپایک (SpFN) است که نخستین آزمایش آن روی انسان نهایی شده و نتایج آن در حال تجزیه و تحلیل است

در تست‌های آزمایشگاهی، آنتی‌بادی‌های القا شده توسط این واکسن از موش‌ها در برابر ویروس کرونا و ویروس عامل بیماری سارس محافظت کرد

این واکسن در طیف وسیعی از دماها پایدار می‌ماند و به ویژه برای مناطقی که تجهیزات ذخیره‌سازی تخصصی ندارند، مفید است

فراپژوهش