مرحله نخست طرح مدیریت هوشمند بیماری کرونا از امروز کلید خورد

از امروز ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۰، مرحله نخست طرح مدیریت هوشمند بیماری کرونا که مربوط به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲ قانون مدیریت بحران است، اجرا می‌شود

دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲ قانون مدیریت بحران شامل قوای سه‌گانه کشور اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری، شرکت‌های بیمه دولتی و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی،؛ کلیه نهادها و واحدهای زیر نظر رهبری با اذن معظم‌له و دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و موسسات و شرکت‌های وابسته یا تابعه آنها، می‌شوند

کلیه کارکنان این دستگاه‌ها از امروز برای ورود به محل کار یا باید واکسن کرونا را تزریق کرده باشند یا هر ۱۵ روز یکبار آزمایش PCR منفی خود را ارائه دهند

فراپژوهش