بیش از ۸۲% از مردم چین کاملا واکسینه شدند

یک مقام رسمی در کمیسیون ملی بهداشت چین روز شنبه گفت که تاکنون ۸۲/۵% از جمعیت ۱/۴۱ میلیارد نفری این کشور معادل ۱/۱۶۲ میلیون نفر بطورکامل علیه کرونا واکسینه شده‌اند. همچنین بیش از ۱۲۰/۶ میلیون نفر یک دوز تقویتی را تزریق کرده‌اند

اگرچه پوشش واکسیناسیون کرونا در چین بالاست اما این پوشش در برخی از گروه‌های سنی قابل قبول نیست. به عنوان مثال پوشش واکسیناسیون برای افراد ۸۰ سال به بالا حدود ۴۰% است که در برخی از مناطق این نرخ به ۳۰% نیز سقوط می‌کند

فراپژوهش