هنوز گزارشی از ورود اُمیکرون به ایران نداریم/برخی واکسن‌های داخلی اثربخشی بیشتری از واکسن‌های خارجی دارند

دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا گفت: با توجه به اینکه سه مرکز فعال داریم که حتی روزهای تعطیل هم در حال فعالیت و ژن سکوئنسینگ هستند، هنوز گزارشی از ورود اُمیکرون به ایران نداریم

حمیدرضا جماعتی افزود: واکسیناسیون افراد زیر ۱۲ سال هنوز در دستورکار نیست و مطالعات ما در این زمینه کامل نشده است

وی گفت: یک سری از واکسن‌های داخلی نشان داده‌اند که نسبت به واکسن‌های خارجی اثربخشی بیشتری دارند. امیدواریم بتوانیم از واکسن‌های داخلی برای دوزهای تقویتی استفاده کنیم

فراپژوهش