محققان آکسفورد: دو دوز واکسن، آنتی‌بادی کافی علیه اُمیکرون تولید نمی‌کند

محققان بریتانیایی براساس نتایج یک مطالعه اعلام کردند که دو دوز واکسن کرونا نمی‌تواند به اندازه کافی آنتی‌بادی‌های خنثی‌کننده را علیه واریانت اُمیکرون تولید کند. این یافته نشان می‌دهد که افزایش عفونت در افرادی که قبلا کرونا گرفته‌اند یا واکسن زده‌اند، ممکن است محتمل باشد

محققان دانشگاه آکسفورد روز دوشنبه نتایج مطالعه خود را منتشر کردند که در آن نمونه‌های خون افرادی که واکسن‌های استرازنکا-آکسفورد یا فایزر-بیونتک را دریافت کرده بودند، آنالیز شده است

البته نتیجه مطالعه آکسفورد به این معنی نیست که میزان پایین‌تری از آنتی‌بادی‌ها علیه اُمیکرون می‌تواند باعث خطر بالای بیماری شدید، بستری یا مرگ در افرادی که قبلا دو دوز واکسن زده‌اند، شود

متیو اسنیپ استاد آکسفورد و از نویسندگان اصلی این مطالعه گفت: این داده‌ها مهم هستند اما فقط بخشی از تصویر را نشان می‌دهند. این داده‌ها فقط متکی بر آنتی‌بادی‌های خنثی‌کننده پس از دوز دوم واکسن هستند اما چیزی درباره ایمنی سلولی به ما نمی‌گویند و این بخش نیز باید حتما آزمایش شود

فراپژوهش