اُمیکرون اثربخشی یک واکسن چینی را تضعیف کرد

شرکت چینی آنهوی ژیفی لانگکام بایوفارماسوتیکال روز دوشنبه اعلام کرد که براساس یک تست آزمایشگاهی کوچک، واکسن کرونای این شرکت توانسته آنتی‌بادی‌ها را علیه واریانت اُمیکرون تحریک کند اما میزان این پاسخ ضعیف‌تر از پاسخ این واکسن به واریانت قدیمی‌تر ویروس کرونا بوده است

ژیفی لانگکام نخستین شرکت واکسن‌سازی چینی است که داده‌هایش را درباره اثربخشی واکسن کرونای خود علیه واریانت اُمیکرون اعلام می‌کند

ژیفی لانگکام گفته که آنتی‌بادی‌های خنثی‌کننده علیه اُمیکرون در ۷۸% از ۳۲ نفری که سه دوز واکسن این شرکت را تزریق کردند، مشاهده شد. با این حال میزان آنتی‌بادی‌ها کاهشی تقریبا سه برابری را نسبت به آنتی‌بادی‌های تولید شده علیه واریانت اصلی ویروس کرونا نشان داد

این واکسن تاکنون در چین، اندونزی و ازبکستان تائید شده است

براساس مطالعات بالینی فاز سوم، این واکسن اثربخشی ۸۱/۴۳ درصدی علیه هر نوع شدید کرونا داشته است

فراپژوهش