ایتالیا بیش از ۲/۲ میلیون دوز واکسن کرونا به ایران اهدا کرد

جوزپه پرونه سفیر ایتالیا در تهران در توییتی نوشت: محموله جدیدی حامل بیش از یک میلیون دوز واکسن استرازنکا در تهران در ۹ دسامبر بر زمین نشست. در نتیجه تعداد کل دوزهای اهدایی ایتالیا به ایران از طریق دفتر یونیسف در ایران به ۲.۲۲۵.۲۰۰ می‌رسد. نشانه دیگری از همبستگی و دوستی از جانب مردم ایتالیا به مردم ایران

فراپژوهش