مالزی یک کوکتل آنتی‌بادی را برای درمان کرونا تائید کرد

وزارت بهداشت مالزی روز سه‌شنبه مصرف کوکتل آنتی‌بادی تک‌دوزی Ronapreve را برای درمان کرونا به صورت مشروط تائید کرد. این کوکتل آنتی‌بادی محصول شرکت‌های رجنرون و رُش است

وزارت بهداشت مالزی همچنین درخواست شرکت مرک&کو برای مجوز واردات داروی مولنوپیراویر جهت انجام یک مطالعه بالینی در این کشور را تائید کرد

فراپژوهش