سازمان جهانی بهداشت: کاهش اندک اثربخشی واکسن‌ها علیه بیماری شدید و مرگ ناشی از کرونا

سازمان جهانی بهداشت (WHO) روز سه‌شنبه اعلام کرد که اثربخشی واکسن‌ها علیه بیماری شدید و مرگ ناشی از کرونا اندکی کاهش یافته اما همچنان محافظت قابل توجهی را ارائه می‌دهند

تدروس آدهانوم مدیرکل WHO گفت: واریانت اُمیکرون نباید به عنوان یک واریانت خفیف نادیده گرفته شود. اُمیکرون با سرعتی در حال شیوع است که تاکنون از هیچ واریانت دیگر ویروس کرونا چنین سرعتی دیده نشده است. حتی اگر اُمیکرون کمتر باعث ایجاد بیماری شدید شود اما تعداد بسیار زیاد موارد ابتلا به این واریانت می‌تواند بار دیگر سیستم‌های بهداشتی ناآماده را تحت تاثیر قرار دهد

وی بدون ارائه جزئیات خاصی توضیح داد: شواهد در حال تکامل حاکی از کاهش اندک اثربخشی واکسن‌ها علیه بیماری شدید و مرگ و کاهش اثربخشی آنها در پیشگیری از بیماری خفیف یا عفونت است. با این حال دوز تقویتی می‌تواند نقشی را در زمینه محدود کردن شیوع کرونا داشته باشد

فراپژوهش