درمان‌های آنتی‌بادی ایلای لیلی و رجنرون علیه اُمیکرون موثر نیستند/درمان GSK-Vir موثر است

محققان آلمانی براساس نتایج تست‌های آزمایشگاهی اعلام کردند که درمان‌های کرونای ساخته شده توسط شرکت‌های ایلای لیلی و رجنرون عمده اثربخشی خود را علیه واریانت اُمیکرون از دست داده‌اند

براساس یافته‌های جداگانه دو گروه از محققان آلمانی میزان محافظت کوکتل آنتی‌بادی GSK-Vir به نام Xevudy در تست‌های آزمایشگاهی علیه واریانت اُمیکرون ثابت و قوی باقی ماند اما محافظت آنتی‌بادی‌های ایلای لیلی به نام bamlanivimab و etesevimab و آنتی‌بادی‌های موجود در داروی Ronapreve رجنرون علیه واریانت اُمیکرون کاهش یافتند

فراپژوهش