تست واکسن بدون سوزن در بریتانیا آغاز شد

دانشگاهی در بریتانیا مطالعه بالینی یک واکسن را که از فناوری بدون سوزن استفاده می‌کند، آغاز کرد. در صورت موفقیت این مطالعات، استفاده از واکسن‌های کرونا بسیار آسان خواهد شد

دانشگاه ساوتهمپتون اعلام کرد: این واکسن از جریان هوا برای عبور دادن محتویات خود به داخل پوست به جای سوزن استفاده می‌کند و جایگزینی احتمالی برای افرادی است که از تزریق سوزنی می‌ترسند. این واکسن با فناوری DIOSvax دانشگاه کمبریج ساخته شده است و در صورت موفقیت‌آمیز بودن مطالعات، می‌توان آن را در مقیاس انبوه و به صورت پودر تولید کرد

فاز نخست مطالعات بالینی این واکسن به مدت ۱۲ ماه روی داوطلبان انجام خواهد شد

فراپژوهش