آژانس داروهای اروپا دوز تقویتی واکسن کرونای جانسون و جانسون را توصیه کرد

آژانس داروهای اروپا (EMA) روز چهارشنبه تزریق دوز تقویتی واکسن کرونای جانسون و جانسون را دستکم دو ماه پس از تزریق دوز نخست این واکسن در افراد ۱۸ سال به بالا توصیه کرد

پیشتر داده‌های ارائه شده به EMA نشان داده بودند که تزریق دوز اضافی واکسن جانسون و جانسون باعث افزایش سطح آنتی‌بادی‌ها علیه ویروس کرونا می‌شود

آژانس داروهای اروپا همچنین گفته که دوز تقویتی واکسن جانسون و جانسون می‌تواند پس از تزریق دو دوز از واکسن‌های mRNA فایزر-بیونتک یا مودرنا تزریق شود

فراپژوهش