واکسن کرونای نواوکس به زودی تائیدیه‌های اروپا و WHO را می‌گیرد

فایننشیال تایمز روز پنجشنبه گزارش داد که واکسن کرونای نواوکس می‌تواند هفته آینده تائیدیه آژانس داروهای اروپا (EMA) را دریافت کند و متعاقبا در فهرست مصرف اورژانسی سازمان جهانی بهداشت (WHO) نیز قرار بگیرد

این دو تائیدیه باعث خواهد شد که نواوکس و شریکش، سرم انستیتو هند بتوانند تحویل واکسن خود به کووکس را آغاز کنند

سازمان جهانی بهداشت روز پنجشنبه اعلام کرد که طی روزهای آینده نظر خود را درباره واکسن نواوکس اعلام خواهد کرد

واکسن مبتنی بر پروتئین نواوکس در مطالعات بالینی فاز نهایی، اثربخشی بیش از ۹۰ درصدی را از جمله علیه تعدادی از واریانت‌های نگران‌کننده ویروس کرونا نشان داده است

نواوکس هم‌اکنون در حال بررسی اثربخشی واکسن خود علیه واریانت اُمیکرون است

فراپژوهش