ادعای ولنوا: کاندید واکسن کرونای ما به عنوان دوز تقویتی موثر است

شرکت فرانسوی ولنوا روز پنجشنبه اعلام کرد که کاندید واکسن کرونای این شرکت به نام VLA2001 به عنوان یک دوز تقویتی در افرادی که در واکسیناسیون اولیه همین واکسن را دریافت کرده بودند، موثر بوده و بطور معنی‌داری سطح ایمنی را افزایش داده است

این در حالیست که دو هفته قبل یک مطالعه بریتانیایی نشان داد که از بین هفت واکسن ارائه شده به افرادی که قبلا واکسن کرونای فایزر-بیونتک را تزریق کرده بودند، فقط واکسن ولنوا نتوانست سطح ایمنی را افزایش دهد

آژانس داروهای اروپا در ماه دسامبر اعلام کرد که بررسی تسریع شده واکسن ولنوا (از نوع غیر فعال شده) را آغاز کرده است

مدیرعامل ولنوا هم گفت که این شرکت در حال مذاکره با تعدادی از کشورهای علاقه‌مند به خرید کاندید واکس کرونای این شرکت است و می‌‎تواند ظرفیت تولید این واکسن را در اسکاتلند افزایش دهد. ولنوا قراردادهایی را برای فروش تا ۶۰ میلیون دوز واکسن به اتحادیه اروپا و یک قرارداد کوچکتر با بحرین دارد

فراپژوهش