دانمارک داروی مولنوپیراویر را برای بیماران پرخطر تائید کرد

دانمارک روز پنجشنبه داروی خوراکی ضد ویروس کرونای شرکت مرک&کو به نام مولنوپیراویر را برای بیماران در معرض خطر نوع شدید این بیماری از جمله افراد مسن تائید کرد

داروی مولنوپیراویر در حال بررسی توسط آژانس داروهای اروپا (EMA) است و هنوز مجوز مصرف را از این آژانس دریافت نکرده اگرچه در ماه نوامبر استفاده از این دارو را برای بزرگسالان توصیه کرد

مدیر ارشد پزشکی سازمان بهداشت دانمارک گفت: معتقدیم که فواید داروی مولنوپیراویر از خطرات آن برای بیمارانی که در معرض خطر بالای نوع شدید کرونا قرار دارند، بیشتر است

بریتانیا ماه قبل به عنوان نخستین کشور در جهان داروی مولنوپیراویر را تائید کرد

آژانس داروهای اروپا توصیه کرده است که بیماران بزرگسال که نیاز به حمایت اکسیژن ندارند و در خطر شدیدتر شدن بیماری قرار دارند، در ۵ روز نخست بروز علائم بیماری مصرف داروی مولنوپیراویر را آغاز کنند

فراپژوهش