توصیه جدید WHO: روی دو دوز سینوفارم، یک دوز استرازنکا یا mRNA بزنید

سازمان جهانی بهداشت (WHO) روز پنجشنبه توصیه‌های جدید خود را درباره تزریق ترکیبی واکسن‌های کرونا اعلام کرد

این سازمان توصیه کرده است که بسته به در دسترس بودن، واکسن‌های mRNA شامل فایزر-بیونتک و مودرنا می‌توانند به عنوان دوز سوم پس از واکسیناسیون اولیه با واکسن استرازنکا استفاده شوند و بالعکس یعنی واکسن استرازنکا نیز می‌تواند به عنوان دوز سوم پس از واکسیناسیون اولیه با واکسن‌های mRNA استفاده شود

همچنین واکسن استرازنکا و هر یک از واکسن‌های mRNA می‌توانند پس از واکسیناسیون اولیه با واکسن غیر فعال شده سینوفارم، مورد استفاده قرار بگیرند

کشورهای زیادی به دلایلی مانند افزایش موارد ابتلا به کرونا، محدودیت در تامین واکسن و پوشش پایین واکسیناسیون به دلیل برخی نگرانی‌های ایمنی، به سمت تزریق ترکیبی واکسن‌های کرونا رفته‌اند

فراپژوهش