نتیجه مطالعه هنگ‌کنگ: واکسن چینی سینووک علیه اُمیکرون موثر نیست

  • محققان در هنگ‌کنگ از مردم خواسته‌اند تا هرچه زودتر دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کنند. این درخواست بعد از آن مطرح شد که نتیجه یک مطالعه در هنگ‌کنگ نشان داد آنتی‌‌بادی‌های تولید شده توسط واکسن‌های سینووک و بیونتک برای خنثی‌سازی واریانت اُمیکرون کافی نیستند
  • تاثیر واریانت اُمیکرون روی واکسن سینووک برای نخستین بار در مطالعه محققان دپارتمان میکروبیولوژی دانشگاه هنگ‌کنگ مشخص شده است
  • براساس این مطالعه، هیچیک از سرم ۲۵ دریافت‌کننده واکسن سینووک حاوی آنتی‌بادی‌های قابل تشخیص که واریانت اُمیکرون را خنثی کنند، نبود
  • همچنین فقط ۲۰% تا ۲۴% از دریافت‌کنندگان واکسن بیونتک آنتی‌بادی‌های قابل تشخیص که واریانت اُمیکرون را خنثی کنند، داشتند
  • فراپژوهش