هشت مورد میوکاردیت در گروه سنی ۵ تا ۱۱ سال در آمریکا پس از تزریق واکسن فایزر-بیونتک

مراکز CDC آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که ۸ مورد گزارش میوکاردیت، یک نوع التهاب قلب را در کودکان ۵ تا ۱۱ سال پس از تزریق واکسن فایزر-بیونتک دریافت کرده است که همه این موارد نیز از نظر بالینی خفیف بوده‌اند

هنوز CDC نگفته که آیا این موارد با تزریق واکسن در ارتباط است یا خیر. CDC پیشتر تخمین زده بود که نرخ میوکاردیت برای پسران ۱۶ و ۱۷ سال می‌تواند بیش از ۶۹ مورد در هر یک میلیون دوز دوم و برای پسران ۱۲ تا ۱۵ سال حدود ۴۰ مورد در هر یک میلیون دوز دوم باشد اما نرخ تخمینی میوکاردیت برای گروه سنی ۵ تا ۱۱ سال اعلام نشده است

تاکنون بیش از ۷ میلیون دوز واکسن فایزر-بیونتک در آمریکا به گروه سنی ۵ تا ۱۱ سال تزریق شده است، شامل ۵/۱ میلیون دوز اول و ۲ میلیون دوز دوم

فراپژوهش