نخستین واکسن کرونای مبتنی بر پروتئین در فهرست مصرف اورژانسی WHO قرار گرفت

سازمان جهانی بهداشت (WHO) روز جمعه واکسن کرونای نواوکس به نام COVOVAX را در فهرست مصرف اورژانسی خود قرار داد

این واکسن توسط شرکت سرم انستیتو هند و تحت لیسانس شرکت نواوکس تولید می‌شود و بخشی از سبد واکسن‌های کووکس را تشکیل خواهد داد

قرارگیری یک واکسن در فهرست مصرف اورژانسی WHO به معنای آن است که کیفیت، ایمنی و اثربخشی آن واکسن ارزیابی شده و مورد تائید قرار گرفته و قابل واردات و مصرف توسط سایر کشورها است

واکسن COVOVAX یک واکسن ساب‌یونیت پروتئین است که توسط نواوکس و ائتلاف نوآوری‌ها جهت آمادگی علیه بیماری‌های فراگیر (CEPI) ساخته شده است. این واکسن در دو دوز تزریق می‌شود و در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد پایدار می‌ماند

این واکسن از یک پلتفرم جدید استفاده می‌کند و با ایجاد یک باکولوویروس مهندسی شده حاوی ژنی برای یک پروتئین اسپایک ویروس کرونای اصلاح شده تولید می‌شود

واکسن نواوکس نهمین واکسن کرونا است که در فهرست مصرف اورژانسی WHO قرار می‌گیرد

فراپژوهش