نتیجه مطالعه دانمارک: واکسن مودرنا بیشتر از واکسن فایزر-بیونتک باعث عارضه التهاب قلب می‌شود

نتیجه یک مطالعه دانمارکی منتشر شده در BMJ در روز پنجشنبه نشان داد که احتمال عارضه التهاب در ماهیچه قلب به عنوان یک عارضه جانبی بسیار نادر واکسن‌های کرونا برای واکسن کرونای مودرنا تا چهار برابر بیشتر از واکسن فایزر-بیونتک است، اگرچه مجموع خطر بروز این عارضه پس از تزریق این دو واکسن پایین بوده است

این مطالعه روی حدود ۴/۹ میلیون فرد بالای ۱۲ سال در دانمارک انجام شد و در آن ارتباط بین واکسن‌های کرونای mRNA و التهاب قلب که به نام میوکاردیت و میوپریکاردیت هم شناخته می‌شود، بررسی شدند

در این مطالعه فقط یک نفر از هر ۷۱۴۰۰ فرد واکسینه شده با واکسن فایزر-بیونتک و یک نفر از هر ۲۳۸۰۰ فرد واکسینه شده با واکسن مودرنا دچار این عارضه شدند. اغلب موارد هم خفیف بوده است

فراپژوهش