نتیجه مطالعه بریتانیایی: خطر ابتلای مجدد به کرونا با اُمیکرون ۵ برابر دلتا است

نتیجه یک مطالعه توسط امپریال کالج لندن نشان داد که خطر ابتلای مجدد به کرونا با واریانت اُمیکرون بیش از ۵ برابر واریانت دلتا است و هیچ نشانه‌ای از خفیف‌تر بودن اُمیکرون نسبت به دلتا وجود ندارد

این مطالعه اعلام کرد شواهدی وجود ندارد مبنی بر اینکه خطر بستری یا وضعیت علائم ناشی از اُمیکرون تفاوت زیادی با دلتا دارد، اگرچه داده‌های بستری هنوز بسیار محدود هستند

براساس این مطالعه میزان محافظتی که ناشی از ابتلای قبلی به کرونا ایجاد می‌شود، علیه ابتلای مجدد توسط اُمیکرون ممکن است به فقط ۱۹% کاهش یابد

یک مطالعه قبلی در بریتانیا و قبل از شیوع اُمیکرون نشان داده بود که نخستین ابتلا به ویروس کرونا محافظتی ۸۵ درصدی را علیه ابتلای دوم به این ویروس طی ۶ ماه ایجاد می‌کند

فراپژوهش