نتیجه یک مطالعه جدید: واکسن کرونای سینوفارم علیه اُمیکرون موثر نیست

نتیجه یک مطالعه که هنوز مورد بررسی و داوری قرار نگرفته است، نشان داد که واکسن‌های کرونای جانسون و جانسون، سینوفارم و اسپوتنیک‌وی فعالیت خنثی‌سازی علیه واریانت اُمیکرون نداشتند

براساس این مطالعه، فعالیت خنثی‌سازی علیه اُمیکرون در واکسن‌های مودرنا، استرازنکا و فایزر-بیونتک حفظ شد اما پاسخ آنتی‌بادی به میزان زیادی نسبت به واریانت اصلی ویروس کرونا کاهش یافت

همچنین در این مطالعه مشخص شد که کاهش پاسخ آنتی‌بادی در افراد واکسینه شده که قبلا به کرونا مبتلا شده بودند، کمتر است

در این مطالعه همچنین مشخص شد که اثربخشی داروی کرونای سوتروویمب GSK-Vir علیه واریانت اُمیکرون در مقایسه با واریانت اصلی ویروس کرونا سه برابر کاهش یافت اما درمان‌های مونوکلونال آنتی‌بادی رجنرون و ایلای لیلی بطورکلی فعالیت خنثی‌سازی خود را در مقابل این واریانت از دست دادند

این مطالعه توسط تیم بزرگی از محققان شامل هومباس بایومد (زیرمجموعه ویر بایوتکنولوژی)، دانشگاه واشنگتن و ... انجام شده است

فراپژوهش