ورود اُمیکرون به ایران توسط وزیر بهداشت اعلام خواهد شد

حمیدرضا جماعتی دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا درباره اخباری مبنی بر ورود واریانت اُمیکرون به کشور گفت: در کشور در انستیتو پاستور و سه مرکز دیگر، بررسی‌هایی صورت گرفته و ورود اُمیکرون به کشور رسما توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد شد

فراپژوهش