تزریق دوز سوم واکسن کرونا به افراد ۱۸ سال به بالا در ایران آغاز شد

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تزریق دوز سوم واکسن کرونا برای افراد بالای ۱۸ سال که ۳ تا ۴ ماه از زمان تزریق دوز دوم آنها گذشته باشد، خبر داد و گفت: تمام افراد ۱۸ سال به بالا می‌توانند با رعایت همین فاصله زمانی برای تزریق دوز سوم به پایگاه‌های واکسیناسیون مراجعه کنند

کمال حیدری افزود: اینکه دوز سوم مانند دوز‌های اول یا متفاوت از آنها باشد، هر دو از نظر علمی مورد تائید است

براساس دستورالعمل اعلام‌ شده از سوی وزارت بهداشت، برای تزریق دوز یادآور، کسانی که در نوبت اول و دوم، واکسن‌های اسپوتنیک‌وی، سینوفارم، استرازنکا، کوو ایران برکت و بهارات را تزریق کرده باشند، بهتر است دوز سوم را هم از همان نوع اول تزریق کنند. البته با توجه به واردات کم بهارات و اسپوتنیک‌وی، واکسن‌های استرازنکا یا پاستوکووک پلاس به عنوان دوز سوم در نظر گرفته شده‌اند

فراپژوهش