نتیجه یک مطالعه جدید: دوز سوم‌ واکسن سینوفارم هم علیه اُمیکرون موثر نیست

عنایت نیکپور ایمنولوژیست و محقق ایرانی دانشگاه میشیگان در رشته توییتی درباره تفسیر نتایج یک مطالعه جدید نوشت: نتایج میزان خنثی‌سازی واریانت اُمیکرون در سرم دریافت‌کنندگان دوز سوم واکسن سینوفارم نشان‌دهنده عدم کارآیی آن در برابر اُمیکرون حتی پس از تزریق دوز سوم است. از مجموع ۲۹۲ نفر که واکسن سینوفارم زده‌اند پس از ۸ ماه از دوز دوم میزان آنتی‌بادی‌ها کاهش شدید یافته است اما ۲۸ روز پس از دوز سوم آنتی‌بادی‌ها تا ۶ برابر افزایش یافته است. آزمایش خنثی‌سازی ویروس در سرم پس از دوز سوم برای واریانت اصلی موثر بوده است اما در برابر واریانت اُمیکرون به نسبت واریانت اصلی ۲۰ برابر کاهش یافته است. در این مقاله ایمنی سلولی بررسی نشده است. اگر پاسخ ایمنی سلولی مناسب باشد با تزریق دوز سوم واکسن mRNA به افرادی که قبلا سینوفارم زده‌اند، می‌توان مشکل کمبود آنتی‌بادی خنثی‌کننده را تصحیح کرد. این بهترین گزینه برای ایران است که دوز سوم فایزر و یا مودرنا باشد

فراپژوهش