ابلاغ مصوبه رایگان شدن فرانشیز تست گلوبال تشخیص کووید-۱۹

با امضای معاون اول رئیس‌جمهوری، مصوبه رایگان شدن خودپرداخت (فرانشیز) تست گلوبال تشخیص آزمایشگاهی کویید-۱۹ ابلاغ شد

هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۴ آذر ۱۴۰۰، به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تائید شورای عالی بیمه سلامت کشور، مصوب کرد: خودپرداخت (فرانشیز) آزمایش شایع (تست گلوبال) تشخیص آزمایشگاهی کویید-۱۹ در بخش بستری سرپایی با رعایت شرایط مقرر در مصوبه، تا سقف تعرفه بخش دولتی، رایگان و بطورکامل توسط سازمان‌های بیمه‌گر پایه پرداخت شود

فراپژوهش