توقف استفاده از دو داروی مونوکلونال آنتی‌بادی به دلیل فقدان اثربخشی علیه اُمیکرون

شبکه بیمارستانی بزرگ مونت سینای در نیویورک با اشاره به افزایش شیوع واریانت اُمیکرون اعلام کرد که استفاده از دو داروی مونوکلونال آنتی‌بادی ایلای لیلی (bamlanivimab و etesevimab) و رجنرون (REGEN-COV) به عنوان درمان یا پروفیلاکسی پس از مواجهه با ویروس را به دلیل فقدان اثربخشی این داروها علیه واریانت اُمیکرون متوقف کرد

فراپژوهش